Naše produkty

Jste zde

C S hnědé uhlí a dřevo

Zplynovací kombinované kotle na hnědé uhlí a dřevo. Základní výkonová řada 15 - 48 kW. Těleso kotlů je vyrobeno z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 3 až 6 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami. Vrchní komora slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva (jednotlivě i dohromady) a snadné odstraňování popela.