Naše produkty

Jste zde

C ST hnědé uhlí

Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva (na zátop), na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle. Kotlové těleso je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 3 až 6 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami. Vrchní komora slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva (jednotlivě i dohromady) a snadné odstraňování popela. V zadní části kotlového tělesa je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Ekologicky šetrnější spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189.