Naše produkty

Jste zde

VARIANT SL22A/pelety

Ocelové teplovodní kotle VARIANT SL jsou zdrojem tepla vhodným pro vytápění bytů, rodinných domů, provozoven a objektů s tepelnou ztrátou 8-26 kW. Otopný systém musí být opatřen tlakovou expanzní nádobou a nuceným oběhem otopné vody, s maximálním přetlakem 200 kPa.
Předepsané palivo pro kotel VARIANT SL22A jsou dřevní pelety – C1 průměru 6-10 mm. Pro správnou funkci hořáku je nutné palivo skladovat v suchých prostorách. Optimální funkce kotle je podmíněna kromě odborné instalace také potřebným komínovým tahem a správnou obsluhou.