Naše produkty

Jste zde

VARIANT SL33AU/uhlí

Ocelový teplovodní kotel VARIANT SL33AU s výkonem 12-35 kW. Předepsané palivo pro kotle VARIANT SL33AU je hnědé uhlí (ořech 2). Rezervně též dřevo. Kotel je svařen z ocelových plechů. Vnitřní prostor je rozdělen na spalovací komoru a výměník, kterým proudí spaliny ke kouřovému hrdlu. Kouřovod je v ose kotle na zadní straně. Vlastní spalování paliva zajišťuje hořák umístěný ve spalovací komoře, který pracuje na principu spodní dodávky paliva. Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody (nastavitelné kotlovým termostatem) nebo podle potřeby tepla v referenční místnosti (externím regulátorem – např. prostorovým termostatem). Kotle jsou vyráběny v pravém a levém provedení. Třída kotle 3.