Naše produkty

Jste zde

Vitodens 200-W

Kndenzační kotel Vitodens 200-W vybaven topnou plochou Inox-Radial z ušlechtilé oceli, která poskytuje potřebnou spolehlivost a zaručuje trvale vysoké využití kondenzačního účinku. Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 200-W je k dostání jako topné zařízení s odděleným zásobováním TV a do výkonu 35kW jako kombinované zařízení s integrovaným průtokovým ohřívačem. Jmenovitý tepelný výkon: 4,8 až 35 kW.