Naše produkty

Jste zde

SOL 27 Premium S / W

Laserem svařovaný hliníkový celoplošný absorbér s měděnými trubičkami je opatřen vysoce selektivní vakuovou úpravou povrchu (Miro-Therm). Hydraulické propojení kolektorů je provedeno pomocí násuvných spojů. Antirefl exní povrch z bezpečnostního skla chrání absorbér a zaručuje vysokou úroveň přenosu. Zboku a na zadní stěně je kolektor izolován minerální vlnou (černě kašírovaná) s nízkou intenzitou uvolňování plynů. Tento materiál se vyznačuje nízkou tepelnou vodivostí. Svislé i vodorovné provedení.