Naše produkty

Jste zde

TS 500

Plochý kolektor určený pro solární systémy s oběhovým čerpadlem se zvětšenou půdorysnou plochou. Absorbér tvoří Al plech se selektivní konverzní trubkou, který obepíná meandr Cu trubky. Nejvýhodnější cena instalace vztažená na půdorysnou plochu kolektoru. Možnost instalace maximálně 8 kolektorů v jedné řadě.