Naše produkty

Jste zde

Solární systémy

Kapalinové kolektory: Kolektory slouží k ohřevu vody pomocí slunečního záření. Takto lze ohřívat teplou užitkovou vodu, přitápět do systémů vytápění či ohřívat bazén. Jedná se o akumulační spotřebiče. 

Teplovzdušné kolektory-ventilace: Ohřívají přímo vzduch přiváděný z místnosti nebo zvenku, ventilují a temperují.