Jste zde

Sol Fresh

Panely SolFresh (15, 30, 31 a 45) jsou produkty, které umožňují nasávat čerstvý vzduch zvenku. Tyto panely mají ve spodní části nosného rámu otvory, kterými se do jednotky nasává čerstvý vzduch. Tento vzduch se v komoře solárního panelu ohřeje díky solární energii o 25 - 40°C a poté je dodáván ventilátorem do místnosti. Tímto způsobem použití tak budete za slunečního svitu provětrávat místnost, zbavovat ji pachů, okysličíte vzduch a zároveň budete místnost temperovat.