Naše produkty

Jste zde

Sol Heat

Panely SolHeat15, 30, 31 a 45) Vám umožní ohřev vzduchu z Vaší místnosti, přívod čerstvého ohřátého venkovního vzduchu či kombinaci těchto dvou funkcí. Přívodní otvor panelu přivádí vzduch z místnosti či zvenku, následně jej v solární komoře kryté tvrzeným sklem ohřívá a pomocí ventilátoru ve výstupním otvoru dodává ohřátý vzduch zpět do místnosti. Ventilátor je napájen z fotovoltaického panelu. Tím dochází k ohřevu místnosti a snížení vlhkosti v ní.